MENU

Cà Phê

 • Cà Phê Truyền Thống
  20k
 • Cà Phê Sữa Đá
  25k
 • Cold brew
  35k
 • Cold brew Machi
  35k
 • Bạc Xỉu
  25k
 • Cacao Sữa
  30k

MILK

 • Trà Sữa MACHIATO
  38k
 • Trà Sữa " Cũ "
  30k
 • Trà Sữa Chân Châu
  33k/38k
 • Sữa Tươi Đường Đen
  30k
 • Sữa Sâm Dứa
  30k

YAOUT

 • Yaout Đá
  25k
 • Yaout Lắc Dâu
  30k
 • Yaout Việt Quất
  30k
 • Yaout Phúc Bồn Tử
  30k

TEA

 • Trà Đào
  33k
 • Trà Đào Vải
  38k
 • Trà Hoa Hồng Vải
  43k
 • Trà Dưa Lưới
  35k
 • Trà Atiso
  30k
 • Trà Táo Bạc Hà
  53k
 • Trà Dâu Cam Xả
  58k
 • Trà Chanh Dây
  35k
 • Trà Hoa Cúc
  35k
 • Trà Quế
  30k
 • Trà Gừng
  30k

SODA

 • Soda Dâu
  30k
 • Soda Kiwi Mint
  30k
 • Soda Blue Chanh Dây
  35k
 • Soda Việt Quất
  30k
 • Soda Mojito Dâu
  36k
 • Soda Mojito Phúc Bồn Tử
  36k
 • Soda Atiso
  35k